მოგესალმებით:
სტუმარი_387131
სისტემაში შესვლა
პუბლიკაციები კონტაქტი პროფილი კურსები ქვიზი


კურსების ჩამონათვალი


1. ევროპა +

2. ასოცირების შეთანხმება: ზოგადი საკითხები +

3. ადამიანის უფლებები +

4. მართლმსაჯულება +

5.კარგი მმართველობა +

6. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან (DCFTA) +

7.1 მდგრადი განვითარება: ეკონომიკა +

7.2 მდგრადი განვითარება: სოციალური სფერო +

7.3 მდგრადი განვითარება: გარემოს დაცვა +

8. ასოცირების სხვა სფეროები +

9.1 უფრო დეტალურად: პროდუქციის უსაფრთხოება +

9.2 უფრო დეტალურად: სურსათის უვნებლობა +