მოგესალმებით:
სტუმარი_413988
სისტემაში შესვლა
პუბლიკაციები კონტაქტი პროფილი კურსები ქვიზი
სოფლის განვითარების მხარდაჭერა ევროკავშირში


შენიშვნა: "ლაგ"-ები ევროკავშირში მუნიციპალიტეტებისგან დამოუკიდებლად, ერთმანეთთან ახლომდებარე სოფლების მაცხოვრებლებისგან ყალიბდება (ეს სოფლები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტს შეიძლება ეკუთვნოდეს). საქართველოში კი, როგორც წესი "ლაგი" მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტს მოიცავს.