Notice: Undefined index: lastart in D:\wwwroot\csrdg\asocireba.ge\httpdocs\show_article.php on line 111 Call Stack: 0.0016 465312 1. {main}() D:\wwwroot\csrdg\asocireba.ge\httpdocs\show_article.php:0ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების პუბლიკაციები
 
ბოლო განახლება: 2021-03-01

საექსპერტო შეფასებები

2019-2020 წ.

ეკატერინე მიქაძე

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
და გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობა -
ასოცირების შეთანხმების შესრულების ანგარიში

     შოთა მურღულია,  ვასილ კიკუტაძე

ასოცირების შეთანხმებით
ტრანსპორტის სფეროში აღებული
ვალდებულებების შესრულების ანალიზი

თამარ ნუცუბიძე

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელები
და მომსახურება - ასოცირების შეთანხმების
შესრულების შეფასების ანგარიში

მურთაზ კვირკვაია,
ნიკოლოზ სუმბაძე

ასოცირების შეთანხმებით ენერგეტიკის სფეროში აღებული
ვალდებულებების შესრულების
მდგომარეობის ანალიზი

ალექსანდრე რაიბული, დავით სიხარულიძე

ასოცირების შეთანხმებით ფინანსური
მომსახურების სფეროში აღებული
ვალდებულებების შესრულების ანალიზი

ალექსანდრე რაიბული, დავით სიხარულიძე

ასოცირების შეთანხმებით  
საბანკო სფეროში აღებული
ვალდებულებების შესრულების  
ანალიზი

შოთა მურღულია

ასოცირების შეთანხმებით
ნაკისრი ვალდებულებების
შეფასების მოდელი

დანართი (ექსელის ფაილი)

 

2018 წ.

ეკა ქარდავა

დასაქმებულთა უფლებები: საერთაშორისო მიდგომები, ასოცირების შეთანხმების ვალდებულებები, საქართველოს რეალობა, რეფორმები, მიმართება ევროპასთან

ვახტანგ კობალაძე

საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა ვეტერინარიის სფეროში

თინა ხიდაშელი

საინფორმაციო საზოგადოება და საქართველოს ევროკავშირში ასოცირების დღის წესრიგი

მარიამ ბეგიაშვილი

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების სფეროს ანალიზი

სოლომონ მენაბდიშვილი

საქართველოს კონკურენციის სამართლის შესაბამისობა ევროკავშირის კონკურენციის  სამართლის ნორმებთან

დავით სიხარულიძე

სამრეწველო და საწარმოო პოლიტიკა

ალექსანდრე რაიბული

დაბეგვრა


ასოცირების შეთანხმებისა და რეგიონული განვითარების გეგმების შესრულების მონიტორინგის ანგარიშები

           
     
"ცოდნისა და გამოცდილების ტრანსფერი" და "რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრი"

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიის  შესრულების მონიტორინგი მცირე და საშუალო  მეწარმეობის განვითარების კუთხით, 2020 წ.

(მი­ხეილ­ სხიე­რე­ლი­, თენ­გიზ­ სულთანიშვი­ლი)

"ევროპა ჩვენი სახლია"

უსაფრთხოება - გზა ევროპისკენ: საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის და უსაფრთხოების მონიტორინგი ქუთაისში, 2020 წ.

(თორნიკე ბარათაშვილი)

„ახალგაზრდა მკვლევართა და
ანალიტიკოსთა გაერთიანება” და „მწვანე კავკასია“

შიდა ქართლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის 2016-2017 წლების მონიტორინგი

(მკვლევარები: სოსო მეზვრიშვილი; რევაზ გოგიაშვილი, ექსპერტი: კონსტანტინე კანდელაკი)

     
           
   

რეგიონალური ინიციატივების ცენტრი „ნათელი მომავალი“ და
ასოციაცია „ქალები რეგიონების განვითარებისთვის“

შრომის უსაფრთხოების და სოციალური  დიალოგის მონიტორინგი  საზოგადოების  ინფორმირებულობის გზით, 2020 წ.

(ავტორი: ირაკლი მხეიძე, პროექტის ავტორები: მარიკა ვაჭარაძე, მაკა ხეცურიანი)

"საქართველოს
დემოკრატიის სახლი" და "ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი"

2019 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული
სამუშაოების განხორციელების მონიტორინგი
და ეფექტიანობის ანალიზი იმერეთის რეგიონში

(ხელმძღვანელი: ირინა ქართველიშვილი, ექსპერტი: ზაზა გოჩელაშვილი)

„ჩვენ - ჯანსაღი მომავლისათვის“ და "ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა-მთიანეთის კომიტეტი"

მოსახლეობის კმაყოფილების დონის შესწავლა მცხეთის მუნიციპალიტეტში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის შესახებ, 2020 წ.

(ნუნუ მღებრიშვილი, თამარ მაისურაძე, ნანუკი ალიბეგაშვილი, ექსპერტი: ქეთევან ცხაკაია)

"მეგობრობის ხიდი ქართლოსი" და "ქართული მედია ჯგუფი"

სუფთა და ჯანსაღი გარემო კასპის მუნიციპალიტეტში (ნარჩენების მართვის კვლევა კასპის მუნიციპალიტეტში), 2020 წ.

(ანა ჯებისაშვილი, სოსო მეზვრიშვილი, მარიამ ბერიანიძე)

   

 

 

         
   

"საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრი"

ენერგოაუდიტორები - ენერგოეფექტურობის მონიტორინგისათვის, 2020 წ.

(პროექტის ხელმძღვანელი: ნუგზარ ტატეშვილი)

ასოციაციია “ქალები რეგიონების განვითარებისათვის” და რეგიონალური ინიციატივების ცენტრი „ნათელი მომავალი“

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმების მონიტორინგის
ანგარიში - ბაღდათის, ზესტაფონის, სამტრედიის თერჯოლის მუნიციპალიტეტები, 2020 წ.

(პროექტის ავტორები: მაკა ხეცურიანი, მარიკა ვაჭარაძე, ანგარიშის ავტორი: ქეთევან ცხაკაია)

,,სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი“

სუფთა  რეგიონი -  გზა ევროპისაკენ:  სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტების ნარჩენების მართვის გეგმების მონიტორინგი, 2020 წ.

(პროექტის განმახორციელებლები: მარინა კუპატაძე, ნინო ჯიქურაშვილი, მაია მამასტარაშვილი, ეკა ნოზაძე. კონსულტანტი: ქეთევან ბებიაშვილი )

„თუშური ბრენდი" და "სათემო განვითარების ცენტრი"

კულტურის სფეროს გამოწვევები
ახმეტის მუნიციპალიტეტში, 2020 წ.

(კონსულტანტი და რედაქტორი - ანა მარგველაშვილი, მკვლევარები: მარიამ ხაჩიძე, თეონა მინდიაშვილი. სოციოლოგი: ოთარ სალდაძე)

   

 

 

         
   

"საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი"

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სფეროში საჭიროებათა კვლევისა და შეფასების ანგარიში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში: ბაილეთი, ჯუმათი, მერია. 2019 წ.

"ნაბიჯი ხარაგაული"

ეფექტიანი, ქმედითი და პროფესიონალური საჯარო სამსახური და მოხელე, 2020 წ.

(კვლევის ხელმძღვანელი: რუსუდან გურგენიძე, ექსპერტი: ნინო ცუხიშვილი, მკვლევარი: ხათუნა ნაჭყებია)

"სტეფანწმინდა" და "მწვანე კავკასია"

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში, 2020 წ.

(ხატია გაბინაშვილი,
სტეფანე წიკლაური,
კონსტანტინე კანდელაკი,
გიორგი აბულაძე)

"გურიის სამოქალაქო ცენტრი" და გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაცია „ეკო“

ქვიშა-ხრეშის მოპოვების პრაქტიკა გურიის რეგიონში: მონიტორინგის მიგნებები
და რეკომენდაციები, 2020 წ.

(გრიგოლ მახარაძე)

 

   
 

 

 

       
   

 "ჩემი იმერეთი"

(კვლევის ხელმძღვანელი: ლაურა გოგოლაძე; ექსპერტები: თენგიზ ვერულავა; იაგო კაჭკაჭიშვილი;
ოსიკო კონცელიძე)

პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში ხარაგაულისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტების მაგალითზე, 2019 წ.

"სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო" და "მწვანე კავკასია"

(მკვლევარები: კახაბერ ლომაძე, ნათია გიგაძე)

გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგიის განხორციელების  
მონიტორინგის ანგარიში, 2019 წ.

თემთა სოციალურ-ეკონომიკური ასოციაცია "იმერეთი" და არასამთავრობო ორგანიზაცია "ევროპა ჩვენი სახლია"

წყალტუბოს და ხონის ნარჩენების მუნიციპალური მართვის გეგმების შესრულების მონიტორინგი, პროექტის ანგარიში და საინფორმაციო ბროშურა, 2019 წ.

ასოციაცია „ჭიათურელთა კავშირი“
და ასოციაცია „ასა“

(ავტორები: შოთა გაფრინდაშვილი, ზაზა ხელაძე, თეონა კაპანაძე)

სამოქალაქო მონიტორინგისა
და ადვოკატირების გზით ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება ჭიათურის
მუნიციპალიტეტში, 2019 წ
.

   
 

 

 

       
          

"მეგობრობის ხიდი ქართლოსი"

(კვლევის ხელმძღვანელი: სოსო მეზვრიშვილი, რედაქტორი: სოფიო ბერიანიძე)

სუფთა გარემო
ნარჩენების გარეშე (ნარჩენების მართვის მონიტორინგი გორის მუნიციპალიტეტში, 2019 წ.

ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდი

(მკვლევარები: ნინო ელბაქიძე, შორენა ნაზღაიძე)

ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგის და 2017 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის შესრულების ანგარიში - შრომის სტანდარტები, 2018 წ.

"ქვემო ქართლის ეთნოშორისი ერთობა" და "სამოქალაქო განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი"

ასოცირების შესახებ შეთანხმების მონიტორინგი ტურიზმის მიმართულებით ქვემო ქართლის რეგიონში, 2018 წ.

რეგიონალური ინიციატივების ცენტრი "ნათელი მომავალი"და "ნეოფილების კლუბი" (ექსპერტი: ნინო ცუხიშვილი)

საჯარო სამსახურის რეფორმის მონიტორინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, 2018 წ.

   
 

 

 

       
   

"ქვემო ქართლის მედია " და "ბოლნისის ენის სახლი"

(ექსპერტი: დავით ლოსაბერიძე)

ქვემო ქართლში მუნიციპალიტეტების საშუალოვადიანი განვითარებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების ხარისხის მონიტორინგის ანგარიში, 2018 წ.

 

"მწვანე კავკასია" და "სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი" (მკვლევარები: მამუკა აბულაძე და კონსტანტინე კანდელაკი)

ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში, 2018 წ. და ამისთვის შემუშავებული მეთოდოლოგია

"საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი" და "გურიის მედიატორთა ასოციაცია"

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარებული საჭიროებათა კვლევისა და შეფასების ანგარიში, 2018 წ.

საზოგადოება "ბილიკი" და ,,ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა გაერთიანება“ (მკვლევარები: სოსო მეზვრიშვილი, შორენა კორტავა)

სოციოლოგიური კვლევა: თვითმმართველობის საზოგადოებასთან სიახლოვის მონიტორინგი, 2018 წ.