მოგესალმებით:
სტუმარი_387132
სისტემაში შესვლა
პუბლიკაციები კონტაქტი პროფილი კურსები ქვიზი
შრომის მსოფლიო ორგანიზაცია და საქართველო


დასაქმებულთა დაცვის მოთხოვნები მოცემულია ასოცირების შეთანხმების შემდეგ ნაწილებში:

იხ. დასაქმებულთა დაცვის სფეროში ასოცირების შეთანხმებით დადგებილი ვალდებულებების მიმოხილვა და მათი შესრულების მდგომარეობის შეფასება.